70 éve nevel gyermeket Tatabánya-Újvárosban ez az iskola

Kérjük a volt diákokat, küldjenek be nyolcadikos osztályképet! Az adatokat az anyakönyvekből vettük, névelírás történhetett, kérjük jelezzék a morasuli60@gmail.com email címen! Keressük az 1953-ban nyolcadik évfolyamot végzetteket!

Ladányi Lajosné(Ditrói Margit) visszaemlékezése

Budapesten szereztem diplomát 1958-ban. Annak ellenére, hogy tőzsgyökeres budapesti vagyok, tanítói hivatásomat kizárólag vidéken, Bián gyakornokként, majd 1958-tól Tatabányán teljesítettem. 1959-ben kerültem a tatabányai Mező-Móra iskolába. Gyakorlatilag tehát egy életet töltöttem ugyanazon a munkahelyen. Alsó tagozatos pedagógusként tizenöt esztendeig tanítottam az első másodikosokat a betűvetés tudományára.

1959-60_iii.e.jpg

Legkedvesebb élményeim köteteket tennének ki, csupán néhányat említek.

Csodálatos és felejthetetlen érzés volt minden év karácsonyán, amikor tanítványaim megírták első jókívánságaikat szüleiknek. Ószinték, nyíltak, ragaszkodóak voltak. A kölcsönös szeretet és bizalom egy bensőséges kapcsolatot alakított ki tanító, gyerek és szülő között, ami az évek múlásával is fenn maradt. Közvetlenségük és természetességük sokszor mosolyra derített.

ladanyine2.jpg

1976-ban a Pilisi parkerdőben vándortáborozáson vettünk részt. A táj szépsége, a környék megismerése, közös tevékenységek, az önfeláldozó segítségnyújtás közelebb hozta egymáshoz a gyermeket és felnőttet egyaránt. Kétszer különvonattal kirándult az iskola minden tanulója, nevelője és a szülők a Cuha-völgyébe gyermeknapon. Aligha adhattunk volna ennél szebb maradandóbb ajándékot gyermekeinknek.

ladanyine5.jpg

Öt évig vezettem Tatabánya város táborát Balatonakaliban. Igyekeztem olyan programokat összeállítani és szervezni, amelyekkel sok gyermeket juttattam egy életre szóló élményhez, segítőkész, lelkes kollégáimmal együtt.

1983_enekkar.jpg

Iskolánkban nyolc-tíz szakkör működött. eredményeink nem egy ember munkáját tükrözik. Pedagógusok, szülők és a családom is segített. Amikor arra volt szükség a felsőtagozatba mentem ének-zenét tanítani. Vezettem alsós és felsős énekkart, néptánccsoportot, a közös éneklés varázsa összetartott bennünket. Eredményeinket arany, ezüst, bronz oklevelek tanusítják. Ünnepélyek, megemlékezések műsorainak szervezésében és lebonyolításában tevékenykedtem. A sikeres szereplések után jutalomból kirándultunk, hangversenyekre, színházba jártunk Budapestre.

ladanyine7.jpg

Napközi otthonban töltött évek során igyekeztem bizonyítani, hogy az nem csupán a gyerekek megőrzésére szolgál, hanem ott is felelősségteljes munka folyik. Sok okos dolgot lehet tanulni, cselekedni, szoros együttműködésben az osztálytanítókkal. ha nem rendelkeztem az adott területen elég szakmai ismeretekkel, utánajártam és megtanultam.

1985-1994-ig igazgatóhelyettesi megbízást kaptam. Munkakörömhöz tartozott az alsótagozat és a napközi otthon irányítása. E munkámban a munkaközösségek vezetői segítetttek. Igyekeztem munkatársaimmal jó kapcsolatot kialakítani. Vallottam: lehetetlenség nincs, csak tehetetlenség.

Tiszteltem és szerettem igazgatóimat. Sok segítséget, bíztatást és elismerést kaptam. A siker mindig erőt adott. Boldogan és megelégedve mentem nyugdíjba 1994-ben.

Hiszem és vallom: ezt a pályát csak hivatástudattal, gyermekszeretettel, elkötelezettséggel, hűséggel és jókedvvel lehet szolgálni."


Deák Józsefné (Kincses Mária) visszaemlékezése

A Pedagógiai Főiskola elvégzése után 1959. szeptember 1-én kezdtem tanítani matematika-kémia szakos tanárként a Mező Imre Általános iskolában, Tatabányán.

deakne.jpg

Kb. 50 fős tantestülete és 2000 körüli tanulója volt akkor az iskolának. Sok segítséget kaptam Teknős Bélánétól (Katikától). Kedvesen, önzetlenül vezetett be az osztályfőnöki teendőkbe. Született pedagógus volt, tele ötlettel, tapasztalattal. Sajnos nem érhette meg a nyugdíjazását sem.

titkone8.jpg

A 33 év alatt kb. 120 kolléganőt és kollégát ismertem meg. A nagy létszám és a cserélődések ellenére jó tantestület voltunk. Sokukat tiszteltem tudásáért, türelméért és kedvességéért. tanítványom 2000-3000 körül lehetett. hat osztályt vittem 5.-8-ig, egyet 2 évig és kettőt egy-egy évig. Így több, mint 200 diáknak voltam osztályfőnöke. A régi tanítványok szerint a Mező szigorú, jó iskola volt.

Sok okos, szorgalmas, lelkes tanítványom volt. Szerettem tanítani. örömet okozott, ha diákjaim jól tanultak és később megállták a helyüket a középiskolákban vagy a munkahelyükön. Azok is kedves diákjaim maradtak, akik nem születtek matematikusnak vagy kémikusnak, de szorgalmasak voltak. ha találkozom velük, szívesen mesélnek családjukról, munkájukról. Több éven át vezettem kémia szakkört. Lelkes kis csoportok voltak. természetesen nekem is akadtak nehezen kezelhető, lusta diákjaim is. Általában olyan osztályokkal volt problémám, ahová sok túlkoros gyerek járt. Azt nehezen vieltem el, ha a diák nem akart tanulni, de túléltem.

Szívesen emlékszem vissza az osztálykirándulásokra, túrákra, akadályversenyekre,még a ma lenézett rajfoglalkozásokra is. itt lehetett igazán megismerni a diákjaimat. Sok gyerek akkor jutott el először Pécsre, Kőszegre, Sopronba vagy Zánkára, stb. remélem, hogy számukra is szép élmény maradt. Sokszor lelkes szülők is segítettek a szervezésben. Számomra kedves emlék maradt a sok tantestületi kirándulás, pedagógusnap, ballagás, a karácsony előtti összejövetelek.

Ebben az iskolában ismertem meg a férjemet. Ide járt nyolc éven át két gyermekem is: Kati és Tamás. Sokszor visszahúz a szívem. Jó néha egy kis iskolaszagot érezni.

Kovács Sándor: Tizenöt év a Mezőben

1965. szeptember elsején új iskolába kezdtük a tanévet feleségemmel, Kovács Sándorné Szabó Marianna tanárnővel. Ő magyar-ének-zene szakos, jómagam pedig magyar-történelem szakos tanárként kerültünk áthelyezéssel ide. Oka egyszerű: a hetes telepi Arany János Iskola megszűnőfélben volt, lakásunkat a bányaművelés következtében le kellett bontani, s Újvárosban kaptunk helyette másikat. Eredetileg a III-as számú iskolát pályáztuk meg, de különféle mondvacsinált rosszindulatú okokból a lakásunk közvetlen szomszédságában nem taníthattunk – most már kimondom: hála Istennek. Ugyanis oda egy alakulófélben lévő intézménybe kerültünk volna, a Mezőben pedig egy már jól működő, egységes testület tagjai lehettünk. Az iskolának pedig olyan személy volt az igazgatója, akire a mai napig, most 70 éves fejjel is hálával és tisztelettel gondolok. Aki korrekt, egyenes jellemű ember volt, a pedagógiai miden elméletével és gyakorlatával rendelkezett, aki tudott nagyon szigorú is lenni, de tudott emberi jó tanácsokat, segítséget is adni. Ő volt Hollós Sándor. Termetével, megjelenésével, kimért modorával olyan korrekten fogadott a Mező Imre Iskolában, hogy oda beilleszkedni már nem is volt nehéz. És a tantestület? Ha egy szóval kellene meghatároznom, az lenne a legtalálóbb: CSAPAT. Minden betűje nagybetűvel írva. Pedig igen nagy létszámú testület volt. Patonyi Ferencné és Szabó Józsefné igazgatóhelyettesek, továbbá a felső és alsó tagozatos kollégák csodálatos emberek.kovacs_sandor.jpg Pedig az elején igen csak méregettük egymást, de ez nem tartott sokáig. Rend, fegyelem, pontosság és őszinteség. Felsorolni sem tudom mindannyijukat, hiszen sokan, nagyon sokan voltunk, de úgy cikáznak agyamban a nevek: a Szandi házaspár, a Mérten házaspár, Teknős Kati, Inotai Pista, Sánta Béláné (Magdi), Horváth Gézáné (Gitta), a testnevelési „tanszék” Kuzma Márti, Szántó Béla, Sárosi Feri, Kiss Ferencné (Éva), szegény Görgényi Pista (rajz), a Falvi házaspár, Fekete József és Szabó György (politechnika), Ladányi Lajosné (Margó), aki talán még most is szervez, rendez, vele együtt Kovács Sándorné ( Mariann) és Mérten Lajosné (Gabi), ők az úttörővezetők. Zelenyák Jutka, Titkó Erzsi, Stoffer Józsefné (Stofi), Somogyiné Ani, szegény Kovács Mari, Frecska Klári, aztán Nyúl Miklósné (Nyuszi). Sok név hiányzik még, és a végén Glavatity Márk igazgató, aki Hollós Sándor (édesapánk) után lett az iskola vezetője. Ő más típusú, más beállítottságú, meditatív, és igen jó indulatú ember volt. Vezetési stílusa sok mindenben más volt, mint elődjéé. Tervezésben, szervezésben az akkori divatosabb kifejezést használva „demokratikusabb” módszereket alkalmazott. Nem szabad kihagyni a visszaemlékezésből a legérintettebbeket, a tanulóifjúságot. Azt nem tudom, mekkora volt a létszám, de arra emlékeszem, hogy a felső tagozatban volt olyan szituáció, hogy egyes évfolyamban a-b-c-d-e-f osztályok is működtek és bizony 30-40-es létszámmal, eleinte váltott műszakban, szabad szombat nélkül. Az eredmény azonban mégis átlagát tekintve jó volt, pedig akkor még léteztek ún. barakklakás családok is, sok gyerekkel. Mégis jó volt itt tanítani a Tomcsik Irénkét és testvéreit, a Lisztes fiúkat, a Marosi gyerekeket, a Sánta és a Szandi testvéreket, Vilinszky Pannit, Németh Miklóst és Zolit, a Dala fiúkat, a két Kulcsárt (Sanyit és Lacit), Vétek Gyuri, Aranyos Kati, Halász Attila a Pecás, Fehér Erzsike, akinek az édesapja a bányában halt meg, Gulyás Gyuszi, a Zólyomi fiúk, a Frecska és Prohászka lányok, Ujszászi Feri a Paszuly, a Dévényi gyerekek. Többen pedagógus pályára kerültek és tanítottak, illetve tanítanak a Mező-Móra iskolában: Titkó Mariann, Kis P. Éva, Halász Éva. Sok orvos, mérnök, közgazdász, és sok-sok becsületes szakmunkás dolgozik ma is közülük városunkban, megyénkben, sőt magasabb beosztásban is, akik annak idején tanulmányi, szaktárgyi és sportversenyeket nyertek, s közülük többen országos első helyezettek lettek. Büszkék voltunk és vagyunk rájuk ma is. Befejezésül engedtessék meg egy teljesen szubjektív gondolat: a 2001-2002-es tanévben újra tanítok magyar nyelv és irodalmat ugyanebben az iskolában, amely most Móra Ferenc nevét viseli. Több volt tanítványnak a gyerekét, sőt unokáját tanítom. Itt tudom igazán lemérni, hogy az akkor lerakott alapok jók voltak, az akkor elvetett „szellemi magvak” jó termőtalajra kerültek, s ezek itt és most is élnek, érnek és virulnak.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 77
Tegnapi: 35
Heti: 347
Havi: 893
Össz.: 367 058

Látogatottság növelés
Oldal: Visszaemlékezések az iskoláról (Ladányi Lajosné, Deák Józsefné, Kovács Sándor)
70 éve nevel gyermeket Tatabánya-Újvárosban ez az iskola - © 2008 - 2024 - morasulihatvan.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »