70 éve nevel gyermeket Tatabánya-Újvárosban ez az iskola

Kérjük a volt diákokat, küldjenek be nyolcadikos osztályképet! Az adatokat az anyakönyvekből vettük, névelírás történhetett, kérjük jelezzék a morasuli60@gmail.com email címen! Keressük az 1953-ban nyolcadik évfolyamot végzetteket!

Emlékezetes kirándulások


Gyereknap, 1987

„Szombaton este azt hittük, az időjárás nem kegyelmez, és tönkreteszi az idei gyermeknapot. Nem így lett. A felhők csak kíváncsiskodni jöttek az égre, a sok vidámság láttán eszükbe sem jutott könnyeket hullatni.”

Osztálykirándulás  (1987 tavasza, 7.a)

A Balatonnál

„A közepén egy csodálatos, víztől áradozó szökőkút volt.”

„Mentünk az utolsó állomásra, a tapolcai avas barlangba.”

„A robogó busz ablakából szinte szaladni láttuk a messzeségbe eltűnő fákat.”

„A tihanyi visszhangot is megnéztük, de már nem hallható.”


A pákozdi emlékműnél (1987. szept. 28.)

„Az úttörőcsapat jóvoltából elmentünk a szabadságharc emlékére rendezett pákozdi csata színhelyére.”

„Mindenki nagyon örült, hogy megemlékezünk a fegyveres erők napjáról, ami 1848. szeptember 29-én történt."

„A fegyveres erők napja alkalmából az ország különböző részeiről jött csapatok olvastak fel verseket egymásnak.”

„A repülő először csak keringett a magasban, majd mikor az égen már csak egy pont, úgy látszott, ugrottak ki az emberek. Olyanok voltak, mint a kis makett emberkék, majd „gyorsnövésnek indultak” ahogy a mutatványok közben ereszkedtek le.”

„A Velencei-tó körül vízinövények és vízifák találhatók, amelyek kissé mocsarasak voltak.”

Múzeumban

„Egy nagy asztalon akkora széndarab volt, hogy majd összeesett az asztal alatta.”

„Bemutatott egy olyan helyet, ahol csigák, szének, kristályok voltak. Egy másik teremben pénzeket, jelvényeket és egy ajtót, amely az irodába vezetett.”

Május 1-jén

„Eljött május elseje. A Bányász zenekar nagy ricsajjal keltette fel a lakosságot.”

„A felvonulást a kiváló dolgozók és a díszelnökség tagjai kezdték meg a Bányász fúvós zenekar ütemes zenéjének vezetésével. Aztán a munkások és kisebb-nagyobb családjuk százai következtek.”

„10 órakor megindult a felvonulók sora. A szemelvényről a megye és a város vezetői köszöntötték a felvonulókat.”

„A tribün előtti utat ellepték a kék és a piros nyakkendők és a léggömbök.”

„A felvonulás délben ért véget, de sok helyen lehetett látni még az ünneplő embereket. Reméljük, a munka szeretete nem csak ezen a napon él az emberek szívében.”

Képzeletbeli riport Kiprich Józseffel

-A válogatottól mit remélsz?

-Azt, hogy Bálint Lacinak és a többi edzőnek még ki kell küszöbölni a csapatot ahhoz, hogy egy erőteljes technikás és mindenre küzdő magyar válogatott legyen a porondon.

Irodalom dolgozatokból

János vitéz

„Belekapaszkodtam egy felhőbe és ott találtam egy griffmadarat. Rákapaszkodtam és országokon túljárt aztán rászálltam egy dombra és örültem hogy hazatértem. Kerestem az Iluskát de nem találtam nagyon megijedtem hogy hol a szerelmem. És megládtam a koporsóját.Azt mondtam, hogy inkáb mentem volna férjhez.

„Gondoltam Iluskámra és Anyámra és Apámra igaz Rosszul bánt velem de van, amikor igaza volt.”

A walesi bárdok

„A megérkezett királyt nem éljenezte senki, amire ő nagyon megharagudott és leigázta a vendégeket, vagyis minket.

…Aztán a király vágtat a lován, de körülötte máglyarakomány.

Szerintem a király túlságosan élvezte ragját a népe fölött.”

„Szerintem okosan tették tettüket a bárdok, mert annak az időnek is  el kell jőnie, amikor a király van alul.”

„A lovagterem alytajában őrök álltak, kinyitották az alytót.”

„Miközben ment, mintha hallaná a síp, dob, zene hangját. A király megőrült. Szerintem ezért kár volt eljönnie Welszbe.”

„Nagyon tetszett a lovagterem A falat máglyák és állatbőrök tették otthonossá.”

„De egyszercsak a király felszólított egy bárdogot, hogy zengje el tetteit.”

„A sok ember egymásra vetette pillantását, arca mindenkinek hófehér volt, elsápadt rajta a harag. Mindenki a királyt átkozta. Eduárd ezt parancsolta:

-Máglyára a királyt!

A király megkapta méltó büntetését. Ötszáz velszi bárd a király miatt ment a lángsírba, de egy se merte mondani, hogy éljen Eduárd.”

„<Ti urak, ti urak! Hát senkisem Koccint értem pohárt?> A király nagy gerjedelemre lobbant.”

„Megnéztem a velszi tartományt. A legelők jók, a füvek kövérek, a földet öntözik.

…A nép ezrei halva fekszenek. Mellettük állnak azok az emberek, akik élnek.”

„Hát, barátom, nekem az a véleményem, ettől a sok öldökléstől be fog csavarodni a király.”

„Persze, a sok fényesség csak úgy sugárzott az emberek ajakáról.

…A  lakoma végén a király, mint Eduárd, poharat emelt, és így szólt, mikor látta, hogy senki se akarja örvendeztetni:

-Hát senki nem koccint velem? Tán ne éljen Eduárd?

Erre a bárdok rázengtek siralmas énekükkel.

-Máglyára veletek, ti hitvány alattvalók!

Az emberek erre a rettenetes parancsra elsápadtak. A király ebbe nem tudott beletörődni és meghalt.”

„Akkor egyszer csak az ajtó mögül egy fehér galamb röpült elő, ahol az ősz bárd emelkedik.”

„Képzeld, mi borzasztó történt itt, Walesban! E király körutazásra készül magyarországra!”

Zsugori uram

„Az utca végén egy rozoga ház állott. Ebben lakott ez a híres zsugori ember. Szénával fedett ház, az ablaka marhahólyagból volt.”

„Benyitottam, körös-körül pókháló, meg egy hadilábon álló asztal.”

„Egyszer látogatóba mentünk Zsugori uramhoz. Kívülről is már egészen zsugori. A háza szalmaszálakból van összerakva, és egy kis ablaka van. Már látszott, hogy több napja nem evett semmit, mert láncos az arca.”

Toldi

„1.ének. Vázlat

  1. Tájleírás
  2. Toldi bemutatása

Közeleg egy sereg

a)      közelgő sereg

b)      beszélgetés a sereggel

c)      elmegy a sereg

  1. A Toldi is elmegy.”

„Miklós a nádas mellett rátalált egy farkasfészekre, és benne két kisróka.”

„Egy olyan történetet szeretnék elmesélni, amit még nem hallott.

Megyek hazafelé, és beleesek egy gödörbe. Ott volt két kis bika kölyök. Hátranézek, és láttam a két vad bika szülőt. Gondoltam, hogy ez a két kis bika kölyöknek az édesanyja és édesapja. Hát, igazam volt.(De édesanyám nehogy azt higgye, hogy iedős a fia!)”

„Elhurcoltam a vágóhídra, előhívtam a mészárosokat. Felkötöttük a vadat.”

„Remélem, levelemmel nem zavarlak, de azért le szeretném írni a történetet, ami történt. Hallottam, hogy nagy kiáltozás hallatszott. De egyszer csak egy nagy culaj bika állott elébem.

Én pedig nem is néztem oly sokáig az embereket, hanem, elkezdtem a bikával vívni.”

„Futott felém a bika, még a port is rúgta, én elkaptam az agancsát.”

„És odalépett az asztalhoz, felcsípte a szélét és feldobta.”

A Pál utcai fiúk

„Boka útközben egy cédulát biggyeszett egy fára. A papír így szólt:…”

„Messze bent volt egy sziget, és körülötte sok víz volt.”

„Elbújtunk a füvészkertben. Boka a fára mászott, Geréb a bokorba, Nemecsek a vízbe veszett bele.”

A mi házunk

„A tesómé és az én ablakom a velem szemben lévő házra esik.

A játszótéren két mérleghinta és pingpongasztal, tele van fákkal.

Így néz ki az én házam”

A ház előtt egy park áll, ott szoktunk játszani az öcsémmel. 4 emeletes. Piros és sárga színű.”

A kőszívű ember fiai

„Baradlayné elveszi legkisebb fiát, Jenőt.”

„Az olvasót és az írót a valóság világába kergeti.”

„…a legkisebb fiú, aki a legfiatalabb.”

„Sok akadályon és nehézségen kell átmenniük, de azért akadnak kellemes percek is életükben.”

„Ez nagy bánatot okoz a családban, a három gyerek apja és az anyjuk férje halála.”

Szelim-barlang

„Volt egyszer egy hét falu népe.”

„Mondja a többi embernek, hogy szedjék össze a cuccokat, és felmennek a barlangba. Amint beértek, már addigra a törökök ott is voltak, de az volt a szerencséje a hét falu népének, hogy nem vették észre őket a törökök.”

„-Anyu, szomjas vagyok!

  -De kislányom, nincs vizünk!

Az anya nem nyugodott bele. Megvárta az éjszakát és kiszökött. Elment a János vizű forráshoz.”

„Az anya végül éjszaka kimerészkedett a forráshoz, hogy vizet hozzon gyermekének. A törökök észrevették, és szép lassan követni kezdték. Amikor látták, hogy a barlanghoz megy, azt tervelték ki, hogy rájuk füstölik a bejáratot.”

„Bement az asszony, és ők pedig gyorsan körberakták a barlangot és felrobbantották. A szegény asszony még mai napig sem tudja, hogy ő miatta volt ez.”


Nagy Lajos királyunk elfoglalta Szibériát.

Dugovics Titusz hozta be a pestist.  

Emesére rászállt a Turul és megerőszakolta

A törökök bíztatták, hogy támadja meg őket.

A Himnuszt Vörösmarty zenésítette meg. 

Anonymus III. Béla király edzője.

István gúnyneve Vajk

IV.Béla fiát feleségül adta.

A középkorban lecsapolták az erdőket.

A középkorban traktorokat alkalmaztak és télen szántottak.

Német város Isztambul.

Torgyán olasz püspök volt.

Vazulnak homokot öntöttek a fülébe.

Középkorú találmány a beton és a kút.

Dugovics Tifusz önfeláldozása mentette meg Nándorfehérvárt.

Károly Róbert paraszt és cseh családból származik.

Lovagi kultúra: lovon mennek

Luxemburgi Zsigmond lány volt

Vasco da Gama egy bánhidai írószer

Mátyás udvari történetírója: Könyves Kálmán, Dugovics Titusz, Anonymus, Antonio Banderas, Borfini, IV. Béla

A földesúr ítélkezhet a jobbágy felett = úr iszik.

Mátyás könyvei: oroszlányok, kordináták.

A nándorfehérvári hős Dugovicc.

Török szultánok: Salamon, Szudán.

A bányavárosok lakóinak fő foglalkozása: az öntözéses földművelés.

1301 – Az Árpád-ház kiadása.

A középkori falu lakói a reneszánszok, nyugdíjasok.

Mátyás pestisben halt meg.

A szentimrei csata hőse Kémény Simon

A jakobikusok a francia forradalomban a kispolgári szentek képviselői.

Napóleon végső száműzetésének helye: a Margit sziget, Esztergom, születési helye: Hawaii.

Üzér = kihasználja az állóhiányt, és tilt határúval kereskedik.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 64
Tegnapi: 35
Heti: 334
Havi: 880
Össz.: 367 045

Látogatottság növelés
Oldal: Aranyköpések, avagy a hülyeség kortalan..
70 éve nevel gyermeket Tatabánya-Újvárosban ez az iskola - © 2008 - 2024 - morasulihatvan.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »